Forside
Vores tilbud
Vuggestue
Børnehave
Praktiske informationer i børnehaven
Værktøjer
ElevintraForældreintraPersonaleintraMKF OnlinePrinter
Kontakt Midtjyllands Kristne Friskole
?
Er du i tvivl om noget?

Giv os et kald eller send en mail. Vi vil meget gerne høre fra dig – vi elsker at få besøg og gi’r gerne en rundvisning.

97 12 36 77
mkf@mkf.dk
Skriv dit barn op
ElevintraForældreintraPersonaleintraMKF OnlinePrinter
Vi bruger cookies til at forbedre din browseroplevelse på vores website, for at analysere vores trafik og forstå, hvor vores besøgende kommer fra. Ved at bruge websitet accepterer du vores brug af cookies.
Nej, jeg ønsker ikke cookies
Evaluering i MKB

Evaluering i MKB

Vi evaluerer for at skabe udvikling

Evaluering i MKB

Vi evaluerer for at skabe udvikling

Evaluering i MKB, 2020

I MKB evalueres personalets praksis og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse løbende.

Blandt andet tages der udgangspunkt i følgende:

• Evalueringskulturen tager afsæt i det pædagogiske grundlag, de seks læreplanstemaer og de tolv mål.

• Evalueringen skal rette sig mod noget, vi har brug for mere viden om i vores pædagogiske praksis.

• Dokumentation er en måde at indsamle "billeder" af pædagogisk praksis.

• Vi reflekterer og analysere dokumentation for at gøre den til anvendelig viden.

Evalueringskulturen er en del af læreplanerne og det pædagogisk personale skal have mulighed for at undersøge og forholde sig refleksivt til, om læringsmiljøet understøtter børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Evalueringskulturen skal desuden understøtte en faglig og selvkritisk undersøgelse af vores pædagogiske praksis – og give os mulighed for at justere på den, hvis og når der er behov for det.

Evalueringskulturen i MKB:

I MKB afgrænser og udvælger vi et fokus for evalueringen. Alt kan ikke evalueres på én gang. Vi udvælger hvad der er brug for at vide mere om i vores konkrete pædagogiske praksis og lader det være evalueringens omdrejningspunkt. Læring er noget der sker hele dagen og ikke kun om fx formiddagen mellem kl. 9.00 og kl. 11.00.

Følgende har været konkrete tiltag i 2020:  

I. Hverdagens rutiner og struktur i MKB er blevet taget op på det månedlige personalemøde hvor et emne pr. gang har været på dagsordenen og evalueret. I 2020 har vi evalueret på morgenstrukturen, legepladsen, måltider og spisesituationer, garderoben, svømmehallen, indkøring af nye børn og stilletid og skildpaddetid. Referatet kan ses i vores ”pædagogik mappe” på personalekontoret hvor der kommer en revideret udgave i efterfølgende.

 

Du kan også via dette link se et udpluk fra vores evaluering af morgenstrukturen, legepladsen, svømmehallen og garderoben.

 

II. På personalemødet har ledelsen også et evalueringspunkt til dagligdagen. Her ønsker vi at sætte fokus på et fælles pædagogisk dilemma, udfordring eller problematik. Tanken med dette er at skabe rum for fælles evaluering så vidensdeling, sparring og indsigt i forskellige tilgange, kan afprøves ude på de enkelte stuer og børnegrupper efterfølgende.

 

III. På det månedlige stuemøde evalueres vores tema og den aktuelle børnegruppe er her i fokus. Det er interessant blandt andet at stille følgende spørgsmål: Hvad er børnene optaget af at øve sig på lige nu (nærmeste udviklingszone)? Hvad er børnenes behov lige nu? Hvad vil vi gerne hjælpe børnene med? Ser vi den udvikling vi havde ønsket?

 

IV. Der er blevet udarbejdet en folder om stilletid og skildpaddetid, som er tilgængelig i vores indgang. Her kan forældrene læse om vores pædagogiske tanker med stilletid og skildpaddetid, noget vi løbende har evalueret på til personalemøderne i 2020. Se mere om Stilletid og skildpaddetid i vores folder HER

 

V. Til møderne med forældrerådet, er hverdagsrutinerne og tankerne bag skildpaddetid blevet diskuteret og forældrenes vinkler inddraget. Herefter har vi igen vendt det på et personalemøde.    

 

VI. Hver måned sendes der en månedsplan ud til forældrene. Her fremgår det hvilke temaer og pædagogiske aktiviteter der arbejdes med på stuen og hvilke to lærerplanstemaer der særligt vil være fokus på. Vi arbejder med det samme tema to måneder ad gangen.  

 

VII. Hver dag kan forældrene når de henter deres barn, læse dagens forældrefortælling på tavlen som hænger ved stuens indgang. Her hænger der også et billede at dagens aktivitet eller et billede der afspejler dagens pædagogiske aktivitet og indhold.

 

VIII. I vuggestuen modtager forældrene hver fredag på ForældreIntra, billeder af børnene og ugens aktiviteter. I børnehaven tilstræber vi en til to gange i måneden at forældrene modtager billeder fra børnenes hverdag.

 

I 2021 har vi følgende i fokus:

I. Vi vil løbende bringe hverdagsrutiner og struktur op på personalemøderne for at kunne sikre ensrettet hed i arbejdet og fælles linje for den pædagogiske praksis.  

 

II. Der skal skabes en satellitgruppe 1. marts, da vi har en storbørnsgruppe, med et børnetal der udfordrer vores rammer på Brumbassestuen. Der er mange pædagogiske tanker bag vores opdeling i MKB, men hvordan sikrer vi nærvær og samme kvalitet sammen med børnene når vi nogle år rammer en stor årgang. Det skal der løbende evalueres på.

 

III. I 2021 har ledelsen et ønske om at personalet på skift kan evaluere hinandens praksis. Ved at bytte stue med en pædagog for en dag, kan iagttagelser, observationer og daglige rutiner og pædagogiske tilgange komme i fokus. Vores mål er, at det skal opleves som sparring og ikke være fejlfinding. I første omgang skal det være kollegaens styrker der er i fokus, anden omgang spørgsmål til den pædagogiske praksis og sidste runde aktuelle udviklingsmuligheder. Men dette er et punkt der afhænger af hvordan Corona udvikler sig i dette år.  

 

IV. Vi får d. 17. april besøg af Carsten Hjort Pedersen, til vores pædagogisk dag, hvor vi sammen skal tale om vores værdigrundlag og hvordan det kommer til udtryk i vores dagligdag at vi er en Kristen institution.  

 

Evaluering er en øvebane:

Vi skal ikke dokumentere for at dokumentere. Vi skal dokumentere, fordi vi er oprigtigt nysgerrige på at undersøge den pædagogiske praksis i læringsmiljøet og den betydning, den aktuelle praksis får for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Personalet skal åbne og øve sig i at være kritiske over for sig selv og hinanden. Det er en udfordring af egne og kollegaers perspektiver, forståelser og ”vi/jeg plejer”. Når flere ser på den samme dokumentation som et lille billede på vores pædagogiske praksis, så ser og forstår vi noget forskelligt. Og det skal alle byde velkommen. Evaluering bliver ikke til kultur, før vi har øvet os og gjort det rigtig mange gange. For at gøre evaluering til en del af vores kultur, skal vi dyrke og give den næring. Derfor er evaluering også et fast punkt på det månedlige stue- og personalemøde i MKB.

Herunder findes brugbare spørgsmål til evalueringsarbejdet. Analysespørgsmål der blandt andet er taget udgangspunkt i da vi arbejdede med fx Stilletid og skildpaddetid.  

Inspiration til analysespørgsmål:  

• Hvad lykkes vi med i vores pædagogiske praksis i læringsmiljøet (i forhold til det, der var vores hensigt, målene og det pædagogiske grundlag)?

• Hvorfor lykkes vi, eller hvordan lykkes vi?

• Hvad bøvler vi med i vores pædagogiske praksis i læringsmiljøet (i forhold til det, der var vores hensigt)?

• Hvorfor bøvler vi, eller hvordan bøvler vi?

• Hvad vil børnene sige, hvis vi spurgte dem?  

• Arbejder vi med afsæt i det pædagogiske grundlag og de 12 mål?  

• Handler vi klogt her? Hvordan forstår vi situationen?

• Kan situationen forstås anderledes?  

Inspiration til spørgsmål til det videre arbejde:  

• Hvad ved vi nu?  

• Hvordan skal vi nu arbejde videre – stadig med afsæt i det pædagogiske grundlag, de seks læreplanstemaer og de tolv mål?

• Beslutning om samt indsamling af ny dokumentation.

 

ElevintraForældreintraPersonaleintraMKF OnlinePrinter
Venlig hilsen

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4 7400 Herning

97 12 36 77

mkf@mkf.dk

Kontakt osFind os på Facebook