Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/mkf.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2364

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/mkf.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2368

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/mkf.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3169
Værdigrundlag for MkB - Midtjyllands Kristne FriskoleMidtjyllands Kristne Friskole

Værdigrundlag for MkB

Grundlag og formål

Vedtægter udarbejdet for MkF, samt vedtægter for Midtjyllands kristne Friskoles børnehave og vuggestue udarbejdet i 2016 gælder for pædagogafdelingen.

Midtjyllands kristne Friskoles børnehave og vuggestue drives som en privat institution og som en del af Midtjyllands kristne Friskoles samlede virke, jf. friskoleloven §36a.

Af MkF’s vedtægter §1 og Midtjyllands kristne Friskoles børnehave og vuggestues vedtægter §2 fremgår:

Formålet er at drive en pædagogafdeling, hvor det kristne livs- og menneskesyn er synlig i vores dagligdag.

Det pædagogiske arbejde skal medvirke til opvækst og læring i et samfund med demokrati, medbestemmelse og folkestyre. I samarbejde med hele MkF’s øvrige virke ønsker vi at bibringe børnene almennyttige kundskaber gennem kvalificeret og fagligt dygtigt personale, og derved søge at udvikle børnenes evner og gøre dem robuste.

 

Ethvert menneske er Guds mest værdifulde skabning og elsket af ham. Det kommer til udtryk ved:

 • Værdier som næstekærlighed, hensyntagen, indlevelse, tilgivelse, trofasthed, overbærenhed, selvbeherskelse, solidaritet, omsorg, tillid, gæstfrihed, gavmildhed, retfærdighed og ligeværd.

Endvidere:

 • Kroppen behandles med respekt, med motorisk og fysisk aktivitet og sund kost.
 • Mennesket er forvalter af naturen og vi ønsker at lære børnene at være med til at passe på den.
 • Børnene udrustes til at kunne tage stilling til livets mange spørgsmål og virke aktivt og konstruktivt i den verden, de er sat ind i.
 • At børnenes legekammerat er deres næste og et personale der er åbne om deres kristne livssyn.

Pædagogafdelingen er åben for alle, der er loyale over for dens grundlag og formål.

  

Værdigrundlaget:

 • Menneskelige omgangsformer hviler på respekt, omsorg, hjælpsomhed og kærlighed
 • Ligestilling mellem kønnene, etnicitet m.v.
 • Der er frihed til at sige fra og til den kristne tro.
 • Der er frihed for alle, dog skal love overholdes og andre må ikke lide under en andens frihed.

Dette indebærer bl.a.:

 • At ansvarlighed er et centralt begreb.
 • At elske sin næste som sig selv.
 • At der også er fokus på fællesskabet.
 • Børn opdrages til at leve i et demokratisk samfund, hvor der er plads til selvstændig stillingtagen og vurdering.

Værdigrundlaget udmønter sig konkret i:

 

Barn – voksen-relationer:

At barnet kan forvente at blive behandlet med respekt af de voksne, hvilket betyder:

På det sociale felt:

 • Vores tilgang til børn er, at de gør det rigtige, hvis de kan.
 • At der sættes grænser, for at beskytte det enkelte barn og fællesskabet.
 • At der er plads til at fejle.
 • At de voksne også hører og ser tingene fra barnets perspektiv.

På det faglige felt:

 • At vi voksne arbejder ud fra barnets nærmeste udviklingszone.
 • At vi har fokus på at børn gør det så godt de kan, ud fra de forudsætninger de har.

 

Barn – barn relationer:

At det enkelte barn kan forvente flg. af de øvrige børn:

 • At man tager hensyn til hinanden.
 • At alle har ret til at blive hørt.
 • At der er plads til forskellighed på tværs af kultur og baggrund.
 • At børnene kender forskel på ”dit” og ”mit”.
 • At der er plads til at fejle.
 • At børn har forskellige interesser og kompetencer.

   

Pædagog – forældre relationer

At forældrene kan forvente, at pædagogerne går ind i et åbent samarbejde med forældrene ved:

 • At pædagogen bestræber sig på at være åben og lyttende.
 • At pædagogen vil orientere forældrene, hvis der opstår problemer omkring barnets trivsel.
 • At der altid kan aftales og findes tid til at holde et møde.
 • At pædagogerne har en forventning om, at de bliver informeret, hvis der væsentlige ændringer i hjemmet fx sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed, dødsfald osv.

 

Forældre – forældre relationer:

 • At forældre respekterer hinanden ved for eksempel at give hinanden frihed til at gå ind i udvalgsarbejde, deltage i arbejdsdage osv.
 • At man er villig til at gå ind i åben og konstruktiv dialog med andre forældre.
 • At forældre viser ansvar i forhold til at regler overholdes.
 • At forældre taler pænt og med respekt om andre børn, både ude og hjemme.

 

MkB/MkF – samfund-relationer:

 At pædagogafdelingen kan deltage i arrangementer med de omkringliggende institutioner.

 • At børnene forberedes til at leve i et demokratisk samfund.
 • At vi kan tage i kirke ved højtider.

Ansat – ansat-relationer:

 • At vi som kollegaer respekterer hinanden og ser muligheder og styrker i forskelligheden.
 • At vi som kollegaer er lyttende, hjælpsomme og omsorgsfulde.
 • At vi er ligeværdige medspillere, som omtaler hinanden positivt og med respekt.
 • At vi kan være med til at opbygge hinanden som kristne.
 • At vi giver hinanden plads til at fejle.

 

Ansat – ledelse-relationer:

At ledelsen og den ansatte kan forvente flg. af hinanden:

 • Tavshedspligt vedr. personsager og personlige oplysninger.
 • loyalitet i forhold til pædagogafdelingens formål.
 • Ansvarlighed bl.a. i forhold til økonomi, samarbejde, arbejdets udførelse.
 • Respekt over for hinanden og villighed til at samarbejde.

 

Værdigrundlaget er fast og ændres ikke … Eksemplerne er dynamiske og vil løbende ændres med den tid vi lever i.