Uddannelsesvejledning UU

august 22, 2018 10:00 am Ingen kommentarer 25

Uddannelsesvejledningen forestås af UU-Herning – Ungdommens Uddannelsesvejledning
v. UU-vejleder Rikke Binderup Damm.

I 8. klasse tager skolen stilling til, hvorvidt eleven har et øget vejledningsbehov eller ej. (Uddannelsesparathedsvurdering)
De elever, der ikke vurderes at have et særligt vejledningsbehov, modtager individuel vejledning fra E-vejledningen og kollektiv vejledning fra UU.
I undervisningen på skolen og i faget “Uddannelse og Job” udfordres elevens valg af uddannelse med henblik på relevant efterfølgende beskæftigelse.
Elever, der har et særligt vejledningsbehov, vejledes individuelt og i grupper af UU. Disse elever kan indgå i brobygningsforløb i 9. klasse og vil gennem særlige vejlednings- og undervisningsforløb blive støttet i overgangen til en ungdomsuddannelse eller produktionsskole.

7.kl.
Den første kollektive vejledning gennemføres i slutningen af skoleåret.

8.-10. kl.
Der gennemføres kollektiv vejledning for alle og individuelle/gruppesamtaler og aktiviteter med elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate.
I 8. klasse skal alle elever deltage på 5 dages introduktionskursus, der består dels af 2 x 2 dage på en ungdomsuddannelse samt af en 5. dag, der er et arrangement på Herningsholm Erhvervsskole – Skills, Erhvervsuddannelsernes dag.
I 9. klasse kan uafklarede elever deltage i brobygning og evt. erhvervspraktik.
I 10. klasse skal alle elever deltage i brobygning.
I 9.- og i 10. klasse kan der søges specialpraktik og laves aftaler om erhvervspraktik efter aftale med skolen.
Senest 1. marts skal alle 9.- og 10. kl. elever have truffet et uddannelsesvalg og i samarbejde med forældrene være tilmeldt en ungdomsuddannelse eller for 9. klasses vedkommende evt.10. kl. på Optagelse.dk
Forældre og elever kan få bistand til dette af E-vejledningen.
Elever med et særligt vejledningsbehov tilmeldes ungdomsuddannelse eller anden aktivitet i samarbejde med UU.
Forældre vil blive inddraget i form af informationsbreve og forældremøder.  

Ungdomsvejledning – vejledning af 16-25 årige
For unge, der har forladt folkeskole, friskole eller efterskole og endnu ikke er uddannelsesparate, tilbyder UU vejledning om ungdomsuddannelse.
Der kan rettes henvendelse til UU- Herning, Godsbanevej 1, 7400 Herning.
Se endvidere oplysninger på hjemmesiden www.uu-herning.dk.
Der kan også tages kontakt til den nationale virtuelle vejledningsportal på www.evejledning.dk.

Yderligere oplysninger hos:
UU-vejleder Rikke Binderup Damm, Godsbanevej 1A, 7400 Herning,
mobil: 2922-0268 eller pr. e-mail: uuvrd@herning.dk.

25

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *