Praktisk info Førskolen

Praktiske informationer i Førskolen

Opstart 2021 er mandag d. 1/3

Åbningstider:

Mandag – torsdag: kl. 6.30- 16.30
Fredag:                     kl. 6.30- 15.30

Dagen starter og slutter i SFO’ens lokaler

 Børnene bliver opdelt i to grupper, hvori spisning og samlinger vil foregå. Der vil ligeledes være aktiviteter og ture ud af huset i disse grupper med enkelte undtagelser, hvor vi alle er sammen.
Der laves nye grupper flere gange i førskoleforløbet, så børnene får rig mulighed for at lære hinanden at kende på kryds og tværs, og vi pædagoger får de bedste betingelser for at lave klassefordelingen.

 Det er vigtigt at holde sig opdateret via forældreintra, hvor alle aktiviteter, afgangstider, billeder, ugebeskrivelser og andre vigtige informationer vil stå.

Aktiviteter og ture ud af huset foregår (primært) tirsdag, onsdag og torsdag, så det forventes at børnene kommer i førskole i disse dage.

Hver fredag har vi fællessamling, hvor der fortælles en kort bibelhistorie og hvor vi synger sammen. Her lærer vi, hvem Gud er.

Vi deltager også i påskegudstjenesten i Herning kirke. Dette er i tråd med skolens kristne grundlag.

Alle børn får en garderobe med deres navn, så medbring en kasse/taske med skiftetøj, udetøj og evt. hjemmesko. Vi er ude i al slags vejr, så husk tøj derefter.

Husk både lille og stor madpakke hver dag til hhv. pausen fra 9.50-10.10 og 11.45-12.15. Vi starter altid måltidet med et bordvers.

Vi serverer, alle ugens dage, vand til lille madpakke, mælk til stor madpakke, frugt kl. 14.00 og knækbrød kl. 16.00. Medbring derfor ikke andre drikkevarer.  Der betales et engangsbeløb på 400 kr. for dette, pengene trækkes i maj, sammen med forældrebetalingen.

Hvis I har henvendelser der drejer sig om adgang til forældreintra, betaling og udfyldelse af vigtige oplysninger omkring dit barn mm., skal I kontakte kontoret.

 Dagsrytme:

6.30          Der er åbent for førskolen i SFO

7.45          Vi går i førskolens lokaler

9.30          Lille madpakke

9.50          Aktivitet

11.30         Stor madpakke

12.00        Ude på legepladsen

14.00        Frugt

16.30        Lukker førskolen
(fra 16.15 er vi i SFO)

Priser

Førskolen koster 1720 kr./mdr. i 11 måneder.

Førskolen kan kontaktes på mobilnummer: 51715601

Har du spørgsmål vedr. førskolen er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte afdelingsleder Christian Laugesen.

Skolens kontor svarer gerne på spørgsmål omkring priser, ventelister mm

Kontakt skolens kontor på: 97123677