Tryghed

Overview

Tryghed på MkF – nærværende voksne.
Tryghed opleves individuelt men fælles for alle er, at tryghed er et basalt behov.
Tryghed udvikles over tid, og er en forudsætning for trivsel og god indlæring.
Tillid og tryghed er derfor nødvendige begreber i den daglige pædagogik og undervisning.

Rammerne tilpasses og vi voksne er bevidst om os selv i relation til børnene og i de handlinger vi gør.

Ved de mindste børn ved aflevering og i løbet af dagen ved forskellige aktiviteter gøres hverdagen forudsigelig og genkendelig. På MKF vil I som forældre og barn opleve en afslappet stemning med omsorg.

I børnehaven vil børnene opleve tryghed bl.a. når vi siger goddag og farvel, barnet får et knus eller kærligt blik fra den voksne. Forudsigelighed og tydelig struktur giver barnet tryghed i rammerne.

De ældre børn vil gennem engagerede voksne i undervisningen opleve interesse for den enkeltes liv

På MKF oplever børnene glæden ved at være sammen, daglig omsorg og nærværende voksne. Det giver eleven lyst til at deltage i aktiviteter og der opstår tillid til sig selv og andre. Derved styrkes fællesskabet og venskaber. Af tryghed kommer også forpligtigelsen og ansvaret for hinanden

Barnet vil møde glad i børnehaven eller skolen, med lyst til leg og læring uden den voksne. Barnet vil udvise humor, overtræde personlige grænser eller inspirere andre.

Den voksne vil dog være tæt på, hvis der er brug for en at tage i hånden, snakke eller støtte. I nogle tilfælde vil der være brug for en støttende handling i længere tid, evt. med en pædagogisk handleplan eller en samtale med forældre

Latest Projects | View All Projects »