Digitalt fokus

Overview

IT er både et vigtigt fagligt og pædagogisk redskab på MkF. Gennem visuel og dynamisk undervisning skabes rum og tid til forståelse samt fordybelse. IT-færdighederne understøtter derfor både den almindelige undervisning og giver eleverne almene brugerkompetencer.

 

Latest Projects | View All Projects »