Trivselsråd

Trivselsrådene i klasserne har ikke noget med forældrerådet at gøre
 1. Beskrivelse af trivselsråd
 • Hver klasse har et trivselsråd bestående af 2 forældre fra klassen.
 • I forbindelse med efterårets forældremøder, vælger klassens forældre de to repræsentanter til klassens trivselsråd.
 • Til og med 6. klasse vælges så vidt muligt et trivselsråd, fra 7. til 10. klasse kan forældrene beslutte om der skal nedsættes et trivselsråd eller ej. (I 7. klasserne kan det være en god ide med trivselsråd til bl.a. at stå for blå mandag.)
 1. Formål
 • I værksætte trivselsfremmende tiltag for klassens elever og forældre normalt i fritiden / uden for skoletiden.
 • Elever på MkF kommer ofte fra et større geografisk område. Trivselsrådets aktiviteter kan være med til at skabe sammenhold og fællesskab i den enkelte klasse.
 1. Beskrivelse af trivselsrådets arbejde
Eksempler
 • Arrangere årlig grillhygge / udflugt / klassehygge
 • Indsamling f.eks. til bornholmer tur i 6. klasse
 • Fyraftenskaffe for forældre f.eks. ved multibaner, hvor børnene leger og lign. Små hyggelige sociale sammenkomster.
Klasselæreren orienteres om aktiviteter og inviteres altid, hvor det er relevant, og deltager, hvis det er muligt for klasselæreren.
 
Trivselsrådet har ingen dispositionsret over klasseklassen.
Klasselæreren styrer klassekassen og fører regnskab..
Evt. indsamlede midler / overskud tilgår klassekassen.
Hvis to klasser er fælles om f.eks. indsamling aftales på forhånd hvordan overskuddets deles mellem klasserne. Er der ikke aftalt noget, deles beløbet ligeligt mellem de deltagende klasser.