Forældreråd 2013

Ved forældrerådsformand Tinna M. Nørgaard
 
Forældrerådet består af en repræsentant fra hver klasse. Denne repræsentant er bindeleddet til klassen og den der fx viderebringer informationer fra forældrerådet og som klassens øvrige forældre kan komme med ideer og forslag til. Der er møde ca. 5 gange om året.
Forældrerådet er vores mulighed for, som forældre, at være med til at sætte de ting på dagsordenen som vi synes er vigtige, da skolebestyrelsen meget gerne vil, at vi kommer med input til dagligdagen på skolen. Det kan både være det faglige og det sociale liv på skolen. Vi kan være med til at skubbe på hvis der er noget vi ønsker ændret eller komme med gode ideer til nye tiltag. Bestyrelsen er meget lydhør og der er et godt samarbejde mellem skolebestyrelsen og forældrerådet.
Derudover står forældrerådet hvert år for nogle arrangementer, som er med til at ryste elever og forældre sammen og give liv og fællesskabsfølelse på skolen. Det kan f.eks. dreje sig om Forårsevent og Supermarked. Det plejer at være nogle rigtig gode arrangementer som er godt besøgt. Supermarked glæder børnene sig gerne meget til, og forventningerne plejer at blive indfriet. Her kan man prøve forskellige aktiviteter, vinde en masse spændende ting i boderne, hygge sig med sine kammerater og købe noget lækkert at spise. I forældrerådet synes vi disse arrangementer er vigtige, både for børn og forældre. I år har Supermarkedet 40 års jubilæum, og det vil vi gerne markere, så mon ikke der kommer til at ske noget nyt og spændende i løbet af dagen!
Forældrerådet har årligt to fællesmøder med bestyrelsen, hvor vi tager et aktuelt emne op til drøftelse. Her holder en fra skolen eller udefra et oplæg og derefter er der mulighed for diskussion. I år har vi arbejdet med Inklusion på det ene møde og Kost og indlæring på det andet møde. Det sidste har blandt andet resulteret i, at vi har udarbejdet en pjece med sundere kageopskrifter, som 6. klasserne kan bruge når de skal bage til deres kagebod om fredagen.
En tilbagevendende snak på vores møder er morgentrafikken omkring skolen. Den er til tider kaotisk og der kan let opstå farlige situationer. Ved sidste politikontrol i vinter, gav politiet udtryk for stor bekymring for forholdene ved skolen om morgenen. Vi vil kraftigt opfordre til at vi alle passer godt på hinandens børn. Brug aflæsningslommerne både på Gullestrupvej og Brændgårdvej og stands ikke for at sætte dit barn af midt på parkeringspladsen. Der er også god plads på Bibliotekets p-plads om morgenen og kun kort at gå for børnene, så brug også den.
Der er desuden, på forældrerådets foranledning, sat et U-vending forbudt skilt op på Brændgårdvej ud for aflæsninglommen, som vi beder om bliver respekteret, da det er alt for farligt at lave U-vendinger i den tætte morgentrafik af biler, cykler og gående – både foran og bagved helleanlægget. Vi håber på et tidspunkt at få mulighed for at forbedre forholdene.
Arbejdet i forældrerådet er spændende og vedkommende, så meld dig næste gang lejligheden byder sig.