Forældreråd 2011

Ved forældrerådsformand Jytte Kannegaard (2011)
Som der står i vedtægterne for Midtjyllands Kristne Friskole, har forældrerådet ”en rådgivende funktion overfor skolens bestyrelse vedrørende skole/hjem samarbejdet.” §9 stk.3. I forældrerådet laver vi desuden arbejdsudvalg, som planlægger henholdsvis Supermarked og sensommer event. På hvert møde har vi et punkt, der hedder skolens hverdag, det kan være om emner som valgfag, madordning, parkering, læsebånd, IT, m.m. Med jævne mellemrum inviterer vi skolelederen med til en del af forældrerådsmødet for opklarende spørgsmål, eller samtale om emner, arrangementer og datoer.
En eller to gange om året har vi møde fælles med både ledelse og bestyrelse. Her drøfter vi mere overordnede ting, senest var emnerne det fremtidige Supermarked og ”Hvordan gør vi et godt samarbejde bedre” (mellem bestyrelse, ledelse og forældreråd). I forældrerådet sætter vi pris på dialogen med ledelse og bestyrelse og vores oplevelse er, at det går begge veje.
Skolemad
Vedrørende Skolemad har vi i det forløbne år fået udvidet, så man kan købe flere forskellige retter og bestille dagen før. Der vil løbende kunne ændres i udbuddet.
Ny aflæsningslomme på Gullestrupvej
Vi har i forældrerådet sat ind i forhold til større sikkerhed i morgentrafikken. Vi har talt om forskellige parkeringsmuligheder og har drøftet tanken om en aflæsningslomme på Gullestrupvejen med ledelse og bestyrelse. Nu er det blevet en realitet – der bygges aflæsningslomme. Man vil kunne læsse børn af på vej ind til byen fra Gullestrup, så de går gennem en sluse ind til skolen.
Foredrag
Vi startede foredragsrækken med Annemarie Bjerre til et foredrag, der dækkede over skole og familieliv. Det er netop vores mål, at foredragene skal virke inspirerende og bidrage konstruktivt mellem hjemmene og skolen. Der har yderligere været et foredrag fra SSP, og siden et foredrag med Thorkild Bjerregaard og senest indgik vi i samarbejde med børnehaven om et foredrag med Karin Torp om den opdragende forældrerolle. Ideer og inspiration er velkomne!
Supermarked – et fælles projekt
Er man tilknyttet MKF, indgår man i traditionen med Supermarked, den 11.11.2011. Her møder elever og forældre op i samlet trop til en stemningsfuld og oplevelsesrig dag. Hver elev bidrager med gaver for ca. 50kr. Nye elever og forældre i 0. og 1. kl. er mest med for at opleve og kigge. Fra 2. kl. begynder vi som forældre for alvor at tage del i arbejdet, f.eks. ved at passe en aktivitet to til tre timer på dagen.
Det årlige Supermarked har været under lup. Det er en stor festlig begivenhed, og et overvejende flertal af tilbagemeldinger viste klart, at Supermarkedet gerne må ændres i små tiltag og boder på dagen, men generelt ønsker man det bevaret i sin form, som vi kender det. Har du ideer og noget, du vil bidrage med, så meld til forældrerådet eller Margit, som er lærer på skolen og hovedansvarlig for Supermarkedet.
Sensommer-event til forårs-event
Vi har et årligt ryste sammen arrangement, hvor elever særligt fra 0. – 6. kl. kommer sammen med deres forældre. Arrangementet har de seneste år ligget i starten af september, men vil senere blive flyttet til foråret. I år bliver det et rally d. 02.09.11, hvor der samles penge ind til boldbanerne med kunstgræs.
I forbindelse med arrangementet har 6.klasserne mulighed for at samle penge ind til deres Bornholmer tur, f.eks. ved at sælge kaffe/ te /sodavand og kage.
Har man spørgsmål eller ideer, sendes de til forældrerepræsentanten i klassen, som tager det med på møde.