Fra skoleåret 2011-2012

Ved elevrådsformand Tobias Høgfeldt                                                    
Som ny elevrådsformand synes jeg, at det seneste år er forløbet godt. Naturligvis var det i starten en stor udfordring pga. min unge alder, men elevrådet tog godt imod mig og har siden været en stor hjælp. Deres hjælpsomhed er for mig et billede på en skole, hvor alle samarbejder og respektere hinanden.
Her er de ting vi har opnået:
–         6. klasserne kan få skabe
–         8. og 6. klasse får låst tidligere op, om morgenen efter opfordring
–         Fodboldplan ud i glasskabet ude ved multibanerne
Jeg synes, vi har kæmpet godt for elevrådet, selvom det har været svært, fordi vi har kommet med mange forslag, og næsten alle sammen var blevet afvist.
Her er de forslag vi har givet, men er blevet afvist:
–         Få flere cykelbåse til at stille cykler i. Så man ikke bliver nødt til at stille dem andre mærkelige steder.
–         Få sæbe til omklædningsrummene ved gymnastiksalen
–         Få flere bænke i pigeomklædningen
–         Få en vandautomat
–         Få ordbogen.com tilbage
–         Få et nyt basketballnet
–         En lille udgang i hegnet ved multibanerne, når bolden ryger over hegnet, så man ikke skal gå hele vejen udenom.
Der er mange grunde til at forslag ikke kan gennemføres, f.eks. pladsmangel eller elevernes sikkerhed.
Tak for et godt samarbejde, god sommer og på gensyn.