Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/mkf.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2364

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/mkf.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2368

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/mkf.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3169
Elevråd - Midtjyllands Kristne FriskoleMidtjyllands Kristne Friskole

Elevråd

Vedtægter for elevråd på Midtjyllands kristne Friskole
Formål:
 • At lære noget om demokrati
 • At styrke samarbejdet mellem lærere og elever
 • At styrke samarbejdet mellem eleverne indbyrdes
 • At styrke den enkeltes ansvarsfølelse over for skolen
Praktiske retningslinjer:
 • Elevrådet består af én elev fra hver klasse fra 4. klasse og opefter
 • Repræsentanterne vælges for ét år ad gangen af de enkelte klasser ved hemmelig afstemning inden 14 dage efter skoleårets start
 • Der vælges en suppleant
 • Første møde afholdes inden udgangen af august og ved dette møde vælges formand, næstformand, kasserer og sekretær
 • Elevrådet holder møde en gang om måneden samt efter behov
 • Lærerne sender en repræsentant, som skal bistå elevrådet i dets arbejde. Lærerrepræsentanten sidder i elevrådet, dog uden stemmeret
 • Elevrådet er ikke tilsluttet nogen organisation
Arbejdsgang:
 • Efter drøftelser i klasserne afleveres punkter til dagsordenen af klasserepræsentanten (Bh.kl. – 3.kl. af klasselæreren) til formanden for elevrådet
 • Dagsordenen udfærdiges og offentliggøres to skoledage før elevrådsmødet
 • Der skal tages referat fra møderne, og dette skal via klasserepræsentanten (klasselæreren) formidles til klasserne
 • Elevrådet kan ikke behandle personspørgsmål
 • Lærerrepræsentanten viderebringer dagsorden og referat til lærerrådet
Økonomi:
 • Kassereren fører regneskab, som offentliggøres hvert år i maj
 • Kassereren skal dog til enhver tid kunne redegøre for regnskabet
 • Kassebeholdningen opbevares på skolens kontor
 • Elevrådets midler må kun bruges til elevernes og skolens gavn og i overensstemmelse med vedtægterne
 • Nedlægges elevrådet tilfalder overskydende midler skolen