Mellemtrin

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I mellemtrinet er der ca. 130 elever fordelt på 6 klasser.

Det vigtigt, at trivsel og læring går hånd i hånd.
Mellemtrinnet skal derfor både være et godt værested og et godt lærested

For at sikre et godt værested har vi fokus på:
• Det enkelte barn og dets muligheder for at udvikle sig både personligt og socialt
• At børnene bliver set og hørt og dermed oplever, at de er værdifulde
• At hvert enkelt barn føler sig tryg – uden at være bange for andres bedømmelse og kommentarer
• At der er plads til og forståelse for forskelligheder
• At børnene udvikler evnen til at løse konflikter på en god og hensigtsmæssig måde

For at sikre et godt lærested har vi fokus på:
• Den faglige udvikling med udgangspunkt i det enkelte barn
• Arbejdsro og respekt om undervisningen
• At der er plads og forståelse for det enkelte barns måder at lære på
• At du bruger computeren som et arbejdsredskab

På mellemtrinnet kan du glæde dig til sjove lejrskoler, fantastiske musicals, spændende tværsuger, lærerige projektuger og sidst, men ikke mindst en fantastisk dejlig og oplevelsesrig tur til Bornholm i 6. klasse.

Med trivsel og læring hånd i hånd

Mellemtrinnet skal både være et godt værested og et godt lærested.

mellem2

 

Kontakt os for mere info