Indskoling

14591-24-1000x285

I indskolingen er der ca. 165 børn fordelt i 8 klasser.

I indskolingen vil vi gerne at:
• Børnene føler sig set og hørt, og dermed oplever sig værdifulde
• Børnene oplever, at der er plads til det enkelte barn og dermed lærer, at alle er vigtige i fællesskabet
• Børnene bliver mødt med glæde og smil, fordi det smitter

I undervisningen lægger vi vægt på at:
• Børnene oplever faglig udvikling
• Børnene udvikler deres sociale kompetencer
• At børnene får bevidsthed om at være en del af et læringsfællesskab

Det opnås bl.a. gennem:
• Trygt og afvekslende læringsmiljø
• Rum og ro til fordybelse og konsolidering

Anderledes dage og uger
• Hvert år i september måned tager vi på lejrskole i 3 dage, fordi er med til at give fælles oplevelser, læring og personlig udvikling.
• I årets løb har vi anderledes uger, fordi det er med til at give børnene mulighed for gennem leg og aktiviteter at danne relationer på tværs og giver mulighed for faglig fordybelse ved at arbejde med samme emne i flere dage.
• Desuden deltager vi i arrangementer arrangeret af Skolernes Idrætsudvalg, da leg og motion også er vigtige elementer i læreprocessen.

Forældresamarbejdet:
• I indskolingen vægter vi samarbejdet med forældre meget højt, fordi det er det bedste for barnet.

Børn er værdifulde…

…og det må de gerne mærke at vi synes.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kontakt os for mere info